Úvod Mapa stránok Kontakt
Zoznam lekárov
Bánovce nad Bebravou, Banská ?tiavnica, Bardejov, Bratislava, Ko?ice, Krupina, Levo?a, Malacky, Martin, Michalovce, Nové Zámky, Poprad, Prievidza, Senica, Stará ?ubov?a, Su?any, Trebi?ov, ?aža

Abawi spol. s r.o. - Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Habib Narwan , PhD.
Bebravská 1, 82107 Bratislava , Bratislava


Detská gastroenetrologická ambulanica, ambulancia pre poruchy vvý?ivy v detskom veku

MUDr. Jana Bíziková
FNsP Bratislava - Ru?inov, pracovisko Podunajské Biskupice, Klinika detskej pneumológie, Krajinská 91, 82556 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologicá ambulancia

MUDr. Pavel Gava?
MUDr. Viktor Sidorják

Nemocnica Ministerstva obrany, Cesta na ?ervený most 1, 83331 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologicá ambulancia

Doc. MUDr. Martin Huorka , CSc.
MUDr. Tibor HLavatý, PhD.
MUDr. Tomá? Koller PhD.
MUDr. Jozef Tóth
MUDr. Tatiana Bezayová

FNsP Bratislava - Ru?inov, Ru?inovská 6, 82606 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologicá ambulancia

MUDr. Adrián Krátky
Záporo?ská 12, Bratislava, Bratislava


Gastroenterologická a endoskopická ambulancia

MUDr. Igor Gabri?ka
FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o., Námestie SNP 10, 81465 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická a endoskopická ambulancia

Prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.

Národný onkologický ústav. Klenová 1, 833 10 Bratislava, Bratislava


Gastroenterologická a interná ambulancia

MUDr. Miloslav Bubán
?NsP, ?ancová 112, 832 99 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Rudolf Hr?ka , CSc.
prof. MUDr. Marián Bátovský CSc.
MUDr. Igor Páv
MUDr. Tá?a Novotná
prof. MUDr. Anton Vavre?ka, CSc.
MUDr. Marian Oltman PhD.
MUDr. ?udovít Jan?ula, CSc.
MUDr. Alexandra Molnárová ? Dannigerová
MUDr. Barbora Desatová

FNsP Bratislava - Petr?alka, Antolská 11, 85107 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Lucius Vika
NsP Ministerstva vnútra SR - Fra?a Kráža, Fra?a Kráža 14, 81272 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

Prof. Doc. MUDr. Marian Bátovský , CSc.
FNsP Bratislava - Kramáre, Limbova 5, 83305 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Tatiana Bézayová PhD.
Medirex s.r.o. - Preventívne centrum, Tehelná 26, 83103 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Elena ?ernáková
FNsP Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava , Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

Doc. MUDr. ?udovít Luká?
PhD., MUDr. ?ernáková
MUDr. Vysko?il
MUDr. Stela Hlin?ťáková

FNsP Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava, Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Tatiana Bézayová
ProCare Prosanus Karlova Ves, Bratislava


Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Lenka Haferová
ProCare Prosanus Daxnerovo námestie, Bratislava


Ne?tátna detská gastroenterologická ambulancia

MUDr. Dagmar Nemcsicsová
FNsP Bratislava - Petr?alka, Antolská 11, 85107 Bratislava , Bratislava


Ne?tátna gastroenterologická ambulancia, spol. s.r.o.

MUDr. Miriam ?i?uláková
Poliklinika Karlova Ves, Lí??ie údolie 57, 84104 Bratislava , Bratislava


NZZ Gastroentero-Hepatologické centrum THALION

MUDr. Jarolím ?utka-primár
MUDr. Peter Paulen
MUDr. Barbora Zacharová
MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová
MUDr. Miloslav Bubán
MUDr. Marián Oltman PhD.
Doc. MUDr. Ladislav Ku?ela, CSc.
MUDr. Tatiana Novotná
MUDr. Daniel Pin?ák PhD.
MUDr. Renáta Pap?ová

Mýtna 5, 81107 Bratislava , Bratislava


Porad?a pre obezitu a zdravý ?ivotný ?týl, gastroenterologická a

MUDr. Peter Minárik
Svoradova 13, 81103 Bratislava , Bratislava


Sukrom. gastroenterologická ambulancia, PREVENTA s.r.o.

Doc. MUDr. ?ubomír Michalko, CSc.
PREVENTA s.r.o., Ru?inovská 1, 821 02 Bratislava, Bratislava


Súkromná gastroenterologická ambulancia

Doc. MUDr. ?ubomír Jurgo?
PhD., MUDr. Adrián Krátky

FNsP Bratislava - Kramáre, Limbová 5, 83305 Bratislava , Bratislava